خانه / قرص سقط جنین / خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سقط جنین

 

سقط جنين چيست؟

سقط جنين يعني از دست دادن حاملگي در بيست هفته اول بارداری حدود پانزده تا بيست درصد از حاملگي‌های شناخته شده به سقط جنين منجر مي‌شوند، و بيش از ۸۰ درصد از اين اتلاف ها قبل از دوازده هفتگي اتفاق مي‌افتند.سقط جنين شامل موقعيت هايي كه شما تخمك بارور را قبل از گرفتن نتيجه‌ي مثبت تست باروري از دست مي‌دهيد نمی شود. مطالعات نشان داده اند كه ۳۰ تا ۵۰ درصد از تخمك هاي بارور قبل از اين كه زن بفهمد كه باردار شده است، از بين مي‌روند، چون آنقدر زود از دست مي‌روند كه در زمان مقرر عادت ماهانه مي‌شود – به عبارت ديگر زن اصلا متوجه نمي‌شود كه باردار بوده است.اگر كودك را بعد از بيست هفتگي از دست بدهيد، به آن مرده‌ زايی می گويند. جهت خرید قرص سقط جنین با شماره ۰۹۲۲۹۴۰۲۸۵۷ تماس بگیرید.

 

خرید قرص سقط جنین

انواع سقط جنین

سقط جنین عمدی (خودخواسته)

هرسال در جهان حدود ۲۰۵ میلیون بارداری اتفاق می‌افتد. بیش از یک سوم آن‌ها ناخواسته هستند و در حدود یک پنجم به سقط جنین عمدی ختم می‌شوند. بیشتر سقط‌ها ناشی از بارداری‌های ناخواسته می‌باشند. یک بارداری می‌تواند به‌طور خودخواسته به شیوه‌های گوناگون به سقط جنین بینجامد. شیوهٔ انتخاب شده معمولاً به سن رویان یا جنین وابسته‌است، که اندازه‌اش در جریان بارداری رشد می‌کند. هم‌چنین ممکن است روش‌های ویژه‌ای با توجه به قانون، دسترس پذیری در منطقه، و ترجیح پزشک یا بیمار انتخاب گردد.

 

سقط جنین غیرعمدی (ناخواسته)

سقط جنین ناخواسته یا غیرعمدی، خروج ناخواسته رویان یا جنین پیش از هفتهٔ بیستم تا بیست و دوم بارداری است∗. چنانچه بارداری پیش از سی و هفت هفته خاتمه یابد و منجر به تولد نوزادی زنده گردد، «تولد زودرس»∗ یا «پیش از موعد»∗ تلقی می‌شود. جنینی که پس از حیات یافتن، در رحم یا در زمان وضع حمل بمیرد، عموماً با اصطلاح «جنین مرده به دنیا آمد»∗ شناخته می‌شود. تولد پیش از موعد و زایمانِ جنین مرده، عموماً سقط جنین تلقی نمی‌شوند، اگرچه استفاده از این اصطلاحات گاهی با یک‌دیگر هم‌پوشانی پیدا می‌کند. تنها۳۰ تا ۵۰ ٪ از لقاح‌ها، سه‌ماهه اول را با موفقیت پشت سر می‌گذارند، حجم قابل توجهی از آن دسته از لقاح‌ها که به ثمر نمی‌رسند، پیش از آن‌که زن از عمل لقاح مطلع شده باشد، از بین می‌روند و بسیاری از بارداری‌ها پیش از آنکه پزشکان توانایی تشخیص رویان را داشته باشند خاتمه می‌یابند. در بررسی از حداقل ۵۰ ٪ از بارداری‌های زود خاتمه یافته، شایع‌ترین دلیل سقط جنینِ غیرعمدی در طول سه‌ماهه اول بارداری، اختلالات کروموزومی است، از جمله سایر دلایل می‌توان به بیماری‌های عروقی (همچون لوپوس)، دیابت، سایر مشکلات هورمونی، عفونت و اختلالات رحمی اشاره کرد. بالا رفتن سن مادری و سابقه بیمار در سقط غیرعمدی جنین، به عنوان دو عامل اساسی مرتبط با افزایشِ ریسکِ سقطِ غیرعمدی شناخته می‌شوند. سقط جنین غیرعمدی، هم‌چنین ممکن است در نتیجه تروما یا ضربه اتفاقی نیز رخ دهد.

 

چه عواملی باعث سقط جنین می شود؟

چه عواملی باعث سقط جنین می شود؟

علل سقط جنین-بين ۵۰ تا ۷۰ درصد از سقط جنين‌ها در سه ماهه‌ي اول، نتيجه‌ي اتفاقات تصادفي هستند كه در اثر ناهنجاري‌هاي كروموزومي در تخمك بارور به وجود مي‌آيند. در اغلب موارد، اين سقط جنين به معناي آن است كه تخمك يا اسپرم تعداد كروموزمهاي نادرستي داشته و در نتيجه، تخمك بارور نتوانسته به شكل نرمال رشد كند.

در موارد ديگر، سقط جنين در نتيجه‌ي مشكلاتي پيش مي‌آيد كه در حين فرايند پيچيده‌ي رشد نخستين اتفاق مي‌افتند – مثلا، وقتي كه تخمك به درستي در رحم القا نشود يا جنين نقص ساختاري داشته باشد كه اجازه‌ي ادامه رشد پيدا نكند. از آنجا كه بيشتر مراقبين بهداشت بررسي‌هاي مفصل بعد از يك سقط جنين را انجام نمي‌دهند، معمولا نمي‌توان گفت كه چرا بارداري از دست رفته است. و حتي وقتي كه ارزيابي مفصلي به عمل مي‌آيد  مثلا بعد از آن كه دو يا سه سقط جنين متوالي داشته باشيد – علت سقط جنين در نيمي از موارد همچنان ناشناخته مي ماند.

وقتي كه تخم بارور مشكلات كروموزومي دارد، احتمالا دچار وضعيتي مي‌شويد كه نطفه‌ي ناكام ناميده مي شود (كه حالا در مجامع پزشكي معمولا به آن نقص باروري ابتدايي مي‌گويند). در اين موارد، تخم بارور در رحم القا مي‌شود و جفت و كيسه‌ي جنين شروع به رشد مي كنند، اما جنين حاصل از آن خيلي زود از رشد باز مي‌ماند يا اصلا تشكيل نمي‌شود.از آنجا كه جفت شروع به ترشح هورمون مي‌كند، تست حاملگي شما مثبت مي‌شود و نشانه‌هاي ابتدايي حاملگي را خواهيد داشت، اما آزمايش آلتراسوند كيسه‌ي جنيني را خالي نمايش مي‌دهد.

 

روش های سقط جنین

روش های سقط جنین

۱- داروهای سقط آور

قديميترين روش سقط محـسوب ميشوند. در مقادير كـم ايـن داروهـا معمـولاً بـي تـاثير ميباشند؛ ولي درمقـادير بيـشتر بـدون اثـر سـقط زايـی مستقيم با ايجاد اثرات توكسيك ايجـاد سـقط مـيكنـد و حتي در بعضي مواقع باعث مرگ مادر نيز ميگردد. كـه دسته اول اين داروها روغنهاي ضروري ميباشد از آن جمله ميتوان به روغن پنرويـال، روغـن سـداب ۵ ، روغن كرچك، روغـن ريـشه پنبـه كانتاريدها، مسهلها اشاره كرد كه ضمن ايجاد اسهال، تحريكات گوارشـي و ضعف عمومي را نيز باعث ميشوند. اين داروها اگرچـه اثر تحريكي مستقيمي بر روي عضلات رحم ندارند ولـي بـه صـورت غيرمـستقيم باعـث ايجـاد پرخـوني لگـن و تحريك كولون شده و با تحريك و انقباض رحم مجـاور آن سبب متلاشي شدن و تخريب جنين ميشوند.

دسته دوم، داروهاي ecbolic ميباشد كه اثـر تحريكـي مستقيم بر روي عضله رحـم اعمـال مـينمايـد. ارگـوت، كينين و اكسي توسين در اين گروه جـاي دارنـد . كينـين بندرت در يك زن سالم منجر به سقط ميگردد. ارگوتها اگرچه باعث سقط ميشوند ولي اكثراً با ايجاد گانگرن و اسپاسم عروق محيطي باعث ايجـاد مـسموميت و نتـايج كشنده مـيشـوند. اكـسيتوسـين اكثـراً توسـط پرسـنل پزشكي مورد استفاده قرار ميگيرد. اين داروهـا اگرچـه ممكن است سبب انقباض عضله رحم شوند؛ ولـي باعـث شل شدن كانال سـرويكس و دهانـه آن نخواهـد شـد و اســتفاده از ايــن دارو باعــث تخريــب و تلاشــي جنــين ميشود و معمولاً منجر به سقط نميشود.

گروه سـوم شـامل داروهـاي متفرقـه از جملـه عـصاره هيپوفيز، استروژن و پروستاگلاندين ميباشد. از فلـزات سنگين به ويژه سرب نيز براي اين كار استفاده ميگردد كه بيماري و مرگ ناشي از مسموميت بـا سـرب خيلـي شــايعتر از بــروز ســقط مــيباشــد. از آمينــوپترين، استروئيدها، داروهاي ضد ميتـوز و سيتوتوكـسينهـاي ديگر نيز ميتوان نام برد

داروهای سقط آور

 

۲- تركيبات سقط آور موضعی

اين مواد با اعمـال اثـر تركيبات سقط آور موضعي شيميايي خود در داخل واژن يا سـرويكس سـبب سـقط ميشوند. از جمله اين مواد از فنل ليـزول، كلريـد جيـوه ، پرمنگنات پتاسيم، آرسنيك، فرمالدئيـد و اسـيد آگزاليـك ميتوان نام برد. پرمنگنات پتاسـيم بـيش از بـاقي مـواد مورد استفاده قرار ميگيرد كه به شكل قرص در داخـل ســرويكس و واژن قــرار داده شــده و ســبب زخــم، خــونريزي و نكــروز در ناحيــه ســرويكس يــا واژن و فورنيكس ميشود كه به علت خونريزي واژينال ظـواهر تهديد به سقط را تقليد نموده و توسط پزشكان كمتجربه عمل كورتاژ صورت ميگيرد.

 

۳- ابزار و وسايل سقط آور

مــوثرترين روش ســقط غيرقانوني ميباشد و عـوارض آن بـستگي بـه شـخص سـقط كننـده و تجربـه وي دارد. وسـايل از سـه طريـق مورد استفاده قرار ميگيرند.

 

جريان آب سرد و يا گرم جهت سقط جنین

با استفاده از جريان آب سرد و يا گرم، با يا بدون محلول شيمايي تحريك كننـده، مـايع بـا فـشار در منفذ سرويكس تزريق ميگردد كه منجر بـه جـدا كـردن پـردههـاي جنينـي و جفـت از اتـصالات ديـواره رحمـي ميشود. معمولاً از آب و محلولهاي صابوني يا Lysol اسـتفاده مـيشـود معمـولاً بـه علـت تنـگ بـودن دهانـه سرويكس، بــه خـصوص در زنــان بــا حــاملگي اول مــشكلات زيــادي ديــده مــيشــود و مــايع وارد رحــم نميشود.

استفاده از سرنگ جهت سقط جنین

با استفاده از يك سرنگ بزرگ و بـا اصـول روش اول مايع به صورت سـريع در دهانـه سـرويكس تزريق مـيگـردد كـه منجـر بـه جداشـدن سـريع جفـت مـيشـود. تحريـك واگ و آريتمـي قلبـي در ايـن روش بيشتر مشاهده ميگردد. ورود محلول صابوني يا داراي ليزول از طريق وريـدهاي رحمـي نيـز سـبب عوارضـي چــــون آنمــــيهموليتيــــك، هموگلــــوبينمي، نفــــروزهموگلوبينوريك، اورمي و مرگ ميشود. احتمـال بـروز آمبولي هوا به علت ورود هواي محبوس شده در لوله يا ســرنگ در وريــدهاي پــاره شــده و يــا مكــش هــواي اتمسفريك توسط عروق نيز وجود دارد.

 

استفاده ار ابزار جهت سقط جنین

اگرچه زنان مولتي پار از ابزارهاي گوناگون مانند سيمهاي فلزي، جالباسي و يا سـرنگهـاي بـزرگ استفاده ميكنند؛ ولي اين روش معمولاً توسط خود فـرد انجـام نمـيشـود. اسـاس اسـتفاده از ايـن روش ايجـاد ديلاتاسيون و كورتاژ رحم ميباشد. كاتترهـاي نـرم يـا سخت و ديگر وسائل از دهانه رحم عبور داده ميشـود. براي نگه داشتن كاتتر و جذب خون احتمـالي بلافاصـله يك تامپون در اطـراف سـرويكس قـرار داده مـيشـود. انقباضات دردناك شـديد رحمـي و خـونريزي واژينـال حداكثر تا ۴۸ ساعت بعـد از قـراردادن كـاتتر منجـر بـه متلاشي شدن جنين و جفت ميگـردد. در صـورت پـاره شدن كيسة آب، خروج مـايع آمينوتيـك و دفـع جنـين و جفت طي چند ساعت انجام خواهد شد.

 

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سقط جنین

سقط جنین کاری است که بسیاری از زوج ها مجبور به انجام آن می شوند، امروز ما به شما نحوه خرید قرص سقط جنین را آموزش می دهیم. بعضی وقت ها بارداری می‌تواند در بدترین زمان ممکن رخ بدهد. حتی امکان دارد در نتیجه‌ی یک سوء استفاده باشد، یا می‌تواند تهدیدکننده‌ی زندگی زن باشد. به هر دلیلی، و در مواقع زیادی به منظور یک زن پایان دادن به دوره‌ی بارداری امکان دارد یک ضرورت باشد.

ما به شما بهترین راه حل سقط جنین یعنی استفاده از قرص سقط جنین میزوپرستول با نام تجاری سایتوتک معرفی می کنیم. که نسبت به روش های دیگر سقط جنین خیلی کم خطر تر و به مراتب هزینه پایینی دارد.

 

قرص سایتوتک چیست؟

قرص سایتوتک (Cytotec) در ۱۹۷۳ عرضه و اولین بار برای درمان زخم معده از آن استفاده شد. این دارو در قالب قرص‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میکروگرمیو با نام دیگری همچو میزوپروستول (Misoprostol) تولید می‌گردد.

سایتوتک به شکل قرص خوراکی ۲۰۰ میکروگرمی وجود دارد و اولین بار از آن برای درمان زخمهای معده استفاده شده است. در یک تحقیق مشخص شد که مصرف حداکثر ۶۰۰ میکروگرم آن بصورت واژینال و یا ۸۰۰ گرم آن بصورت خوراکی تا ۹۵ درصد باعث سقط جنین در ۳ ماهه اول بارداری می شود.میزوپروستول با نام میزوتک یا میزو گلندین در قالب قرص های ۱۰۰ و ۲۰۰ میکروگرمی در ایران تولید میگردد نام تجاری آن سیتوتک یا سایتوتک می باشد.

بهترین زمان برای سقط جنین با قرص سایتوتک

بهترین زمان برای سقط جنین با قرص سایتوتک را مصرف آن در هفته ۴ تا ۸ بارداری می‌دانند و تا ۹۸ درصد باعث سقط جنین در ۳ ماهه اول بارداری می‌شود. برخلاف تصور عموم هرچه سن بارداری بیشتر باشد این دارو اثردهی بهتری دارد. سایتوتک در بین هفته‌های ۴ تا ۵ بارداری اثردهی ۵۰ درصد دارد.
چنانچه هدف شما از مصرف این دارو سقط جنین است بهتر است قبل از هر اقدامی برای انجام این کار با عوارض و همچنین شرایط قانونی آن آشنا شوید.

 

اطلاعات بیشتر در مورد قرص سقط جنین سایتوتک

 

اطلاعات بیشتر در مورد قرص سقط جنین سایتوتک

 

موارد مصرف درمان اولسر پپتیک، سقط خودبخودی،  ایجاد زایمان زودرس، سقط جنین
عوارض سردرد، تهوع، کرامپ رحمی، دل درد، اسهال، نفخ، تب، پارگی رحم، اختلالات انعقادی، خونریزی شدید و غیرطبیعی واژینال، قاعدگی نامنظم یا افزایش یافته
تداخل دارویی اکسی توسین

 

مقدار و نحوه مصرف قرص سایتوتک

وقتی که از میزوپروستول برای سقط جنین استفاده می‌شود معمولا میفپریستون نیز همراه آن تجویز می‌شود؛ بنابراین ابتدا یک قرص ۲۰۰ میکروگرم مایفپریستون مصرف کرده و ۲۴ تا ۴۸ ساعت صبر کنید. ممکن است پس از مصرف آن خونریزی خفیفی داشته باشید. بعد از ۲۴ ساعت و قبل از ۴۸ ساعت از ۴ قرص ۲۰۰ میکروگرم سایتوتک استفاده کنید.
دو روش برای استفاده از قرص سایتوتک وجود دارد: قرار دادن قرص در واژن یا در دهان بین گونه‌ها و فک که هر دو روش موثر است.

 

مصرف قرص سایتوتک از طریق واژن

ابتدا ادرار کنید و سپس دست‌ها را بشویید و دراز بکشید. با انگشت چهار قرص را در درون واژن قرار دهید. لازم نیست که قرص‌ها در محل خاصی قرار بگیرند، فقط تا آنجا که انگشتان با آنها در تماس هستند کافی است. در نهایت لازم است به مدت ۳۰ دقیقه دراز بکشید.

مصرف قرص سایتوتک از طریق دهان

قبل از هرچیز اندکی آب بنوشید تا دهانتان خیس شود. چهار قرص را بین گونه‌ها و دندان‌های پایین قرار دهید (دو قرص در هر طرف). قرص‌ها را به مدت ۳۰ دقیقه در این حالت نگهدارید. توجه داشته باشید که در مدت این ۳۰ دقیقه از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. در نهایت بعد از ۳۰ دقیقه، با آب باقیمانده قرص‌ها در دهان را میل کنید.

بعد از مصرف قرص‌ها تا ۲ هفته احتمال سقط شدن جنین هست، ولی بطور معمول در ۱۲ ساعت اول پس از مصرف قرص‌ها جنین سقط می‌شود.

 

خرید اینترنتی قرص سقط جنین سایتوتک

 

خرید اینترنتی قرص سقط جنین سایتوتک

جهت خرید اینترنتی قرص سقط جنین و خرید اینترنتی قرص سایتوتک اصل کمپانی فایزر امریکا با شماره ۰۹۲۲۹۴۰۲۸۵۷ توکل تماس بگیرید. لازم به ذکر است قرص سقط جنین سایتوتک به تمامی نقاط ایران قابل ارسال می باشد. تنها وارد کننده قرص سقط جنین اصل کمپانی فایزر امریکا جهت خرید قرص سقط جنین  و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره ۰۹۲۲۹۴۰۲۸۵۷ توکل تماس حاصل فرمایید.

 

 نکات مهم در مورد قرص سقط جنین سایتوتک

 • اگرعلائم بارداری مانند تهوع، نفخ و یا حساسیت پستان، معمولا در یک یا دو هفته پس از سقط جنین باقی ماند، شما هنوز هم ممکن است باردار باشید.
 • معمولا ظرف یک تا دو ساعت، حالت گرفتگی و خونریزی ایجاد می‌شود. مقدار زیادی آب بنوشید و غذاهای مقوی میل کنید. دراز بکشید و استراحت کنید. می‌توانید برای کنترل درد از قرص ایبوبروفن استفاده کنید.
 • چنانچه خونریزی شدیدی که داشته‌اید بعد از دو هفته کاهش نیافته است سریعا باید به پزشک مراجعه کنید.
 • دو هفته بعد از حاملگی، آزمایش حاملگی به دلیل ماندن هورمون‌ها در بدن شما ممکن است مبثت باشد. اگر همچنان احساس می‌کنید که حامله هستید (حالت تهوع، خستگی، نرم شدن سینه و … دارید) به پزشک مراجعه کنید.
 • در ۸۰٪ موارد با این داروها سقط کامل صورت نمی‌گیرد و ممکن است شما مجبور به کورتاژ یا ساکشن شوید. چون باقی ماندن بقایای جفتی اجتناب ناپذیراست و ابن بقایای جفتی ممکن است باعث عفونت رحمی یا خونریزی منجر به مرگ شود.
 • گاهی ممکن است حاملگی شما خارج از رحم باشد پس تا وقتی جواب آزمایش خون شما مثبت شد سریع اقدام به تهیه دارو نکنید، چون استفاده از داروهای سقط جنین ممکن است باعث پارگی
 • لوله رحمی یا دهانه رحمی که نطفه به آن چسبیده و در نهایت مرگ شود.
 • معمولا ۴ تا ۶ هفته بعد از سقط جنین قاعدگی به روال خود بازمی‌گردد و مادر می‌تواند دوباره باردار شود.

 

عوارض قرص سقط جنین سایتوتک

 

عوارض قرص سقط جنین سایتوتک

 • اسهال
 • حالت تهوع
 • استفراغ
 • گرفتگی معده
 • نفخ
 • یبوست
 • سردرد
 • درد قاعدگی
 • لکه بینی یا قاعدگی نامنظم

 

اگر علائم زیر را بعد از مصرف قرص سایتوتک مشاهده کردید حتما به پزشک مراجعه کنید:

 •  خونریزی شدید که بیش از دو نوار بهداشتی در ساعت و در طول دو ساعت متوالی ایجاد شود
 • خونریزی شدید که بعد از دو هفته مصرف دارو همچنان ادامه داشته باشد.
 • تب و خستگی طولانی بیش از ۲۴ شاعت
 • بوی ناخوشایند واژن

درباره ی توکل

۲ دیدگاه

 1. قرص سقط جنین شما برای چه کمپانی هست؟
  و برای خرید قرص سقط جنین چه کاری باید انجام بدیم؟
  آیاخرید قرص سقط جنین مدرک لازم داره؟

  • با سلام دوست عزیز
   قرص سقط جنین ما در دو نوع: اولی برای کمپانی فایزر امریکا و دومی هم برای آلمانه که زیر نظر فایزر کار میکنه.
   برای خرید قرص سقط جنین با شماره ۰۹۲۲۹۴۰۲۸۵۷ تماس حاصل فرمایید.
   خیر خرید قرص سقط جنین به هیچ مدرکی نیاز نداره و به راحتی با تماس با ما می توانید این محصول رو سفارش بدین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

72 − = 66

Call Now Buttonتماس با توکل کلیک کنید
error: