اثر قرص سایتوتک بر جنین

0
490
اثر قرص سایتوتک بر جنین

اثر قرص سایتوتک بر جنین

سایتوتک در سال ۲۰۰۰ توسط FDA به عنوان جایگزین سقط با جراحی تایید شد. در دو رژیم سقط دارویی غالب، سایتوتک دنبال می شود. مقالات اندکی درباره ی زنده ماندن جنین های زنده بعد از قرارگیری در معرض سایتوتک به تنهایی منتشر شده اند. این مقاله مروری برای خلاصه کردن مطالعات موجود تعیین کننده ی زنده ماندن جنین بعد از سایتوتک انجام شده است. این مقاله نرخ پایه ی تداوم بارداری بعد از سایتوتک را به منظور کمک به تعیین ارزش درمانی پروژسترون مکمل در زنانی که تمایل به ادامه ی بارداری دارند تعیین می کند.

PubMed و پایگاه داده ی کوچران در مارس سال ۲۰۱۶ به دنبال مقالات نشان دهنده ی بقای جنین بعد از مصرف سایتوتک به صورت تک دارویی جستجو شدند. مطالعات بیشتری در لیست منابع مقالات مربوطه و مقالات مروری یافت شدند. مطالعات مربوطه ای که بقای جنین را تایید می کردند از اولتراسوند به عنوان معیاری برای تداوم بارداری استفاده کردند.

اثر قرص سایتوتک بر جنین

خرید قرص سقط جنین

سایتوتک در محدوده ی وسیعی از دوزها و سنین حاملگی کشنده است؛ جنین های زنده مانده در محدوده ی مشابهی وجود داشتند. نرخ بقا با استفاده از دوزهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم بین ۱۰ تا ۲۳٫۳ درصد بود. در یک مطالعه که از رژیم تک دوزی ۲۰۰ میلی گرم فعلی استفاده می کرد، بقای جنین ۲۳٫۳ درصد بود.

Csapo در سال ۱۹۷۳ نشان داد که خارج کردن کورپوس لوتئوم و در نتیجه از بین رفتن پروژسترون باعث دفع جنین می شود؛ جایگزین کردن پروژسترون منجر به بقای جنین می گردد . سایتوتک به عنوان یک عامل سقط کارآمد به عنوان پیشرفتی مهم و دارای پتانسیل تاثیر قابل توجه روی کنترل باروری انسان شناسایی شد . بعد از کشف سایتوتک ، سرعت تحقیقات افزایش یافت.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here